Hobby site over stempelen (en gewone dagelijkse dingen). Just love to stamp.

Volgers

donderdag 6 september 2012

Uitgestorven ras

Uitdaging aangenomen van Kaylene in Australië. ATC met advertentie. Ik heb twee leuke advertenties gevonden.

Eenige AMATEURS, welke ZONDER salaris noch vergoeding van welken aard ook, een Eerste Klasse Machine wenschen te rijden.

Of

Op een druk kantoor wordt gevraagd een jongmens, geschikt tot het verrichten van boodschappen in de stad, circa 18 jaar oud en van onbesproken gedrag.


Een reactie posten